|
|
|
|
|
(مامي (پيش از بارداري – Behrouz Babadoust
(مامي (پيش از بارداري – Behrouz Babadoust
Health & Fitness - (مامي (پيش از بارداري - Behrouz Babadoust
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

(مامي (پيش از بارداري – Behrouz Babadoust

Free!

نرم افزار پيش  از بارداری “مامی”  به سفارش دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس  وزارت بهداشت،درمان، با هدف افزايش اگاهي و نگرش زوجهاي جوان براي بچه دار شدن طراحي گرديده است و در صدد است بر ميزان آگاهي زوجهايي كه تصميم به بچه دار شدن دارند بيافزايد. اين نرم افزار علاوه بر رعايت استانداردهاي دفتر آموزش سلامت وزارت بهداشت و درمان، با استفاده از مستندات علمي روز و مبتني بر شواهد تهيه شده است و  علاوه بر ارائه محتواي علمي، به كاربر اين امكان را خواهد داد تا با استفاده از ابزارهاي ساده‌اي ميزان سلامت خود  را سنجيده و راهكارهاي مناسب خود را دريافت ‌كند. بخش ديگري از اين نرم افزار عوامل موثر بر باروري در زنان و مردان پرداخته و نكات مهمي را در اين مورد آموزش مي‌دهد.  مجموعه نرم افزاری “مامی” در قالب سه نرم افزار(پیش از بارداری،بارداری،زایمان و پس از زایمان) توسط شرکت سیب سبز سلامت، ارائه میگردد.

'Mommy' is a useful app which provides its users with tips and articles to increase their chances of conceiving.
It also offers an easy-to-follow interface to users to record their personal information like their cycle, BMI, ovulation, and many more!

Buy from iTunes

Compare

Product Description

نرم افزار پيش  از بارداری “مامی”  به سفارش دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس  وزارت بهداشت،درمان، با هدف افزايش اگاهي و نگرش زوجهاي جوان براي بچه دار شدن طراحي گرديده است و در صدد است بر ميزان آگاهي زوجهايي كه تصميم به بچه دار شدن دارند بيافزايد. اين نرم افزار علاوه بر رعايت استانداردهاي دفتر آموزش سلامت وزارت بهداشت و درمان، با استفاده از مستندات علمي روز و مبتني بر شواهد تهيه شده است و  علاوه بر ارائه محتواي علمي، به كاربر اين امكان را خواهد داد تا با استفاده از ابزارهاي ساده‌اي ميزان سلامت خود  را سنجيده و راهكارهاي مناسب خود را دريافت ‌كند. بخش ديگري از اين نرم افزار عوامل موثر بر باروري در زنان و مردان پرداخته و نكات مهمي را در اين مورد آموزش مي‌دهد.  مجموعه نرم افزاری “مامی” در قالب سه نرم افزار(پیش از بارداری،بارداری،زایمان و پس از زایمان) توسط شرکت سیب سبز سلامت، ارائه میگردد.

'Mommy' is a useful app which provides its users with tips and articles to increase their chances of conceiving.
It also offers an easy-to-follow interface to users to record their personal information like their cycle, BMI, ovulation, and many more!

CHECK OUT THESE HEALTHY APPS

 • Health & Fitness - 1 Minute Workout: HIIT Routine - Ramie Chaarani

  1 Minute Workout: HIIT Routine – Ramie Chaarani

  $0.99
  7 Minute Workout was a fast way to get fit. What's even faster: THE 1 MINUTE WORKOUT 1 Minute Workout is the newest breakthrough in health & fitness research. GOOGLE IT! This app will show you how to get & stay fit, the smart way. SAVE TIME & SAVE MONEY! KEY FEATURES This app guides you through the various types of One Minute Workouts. Allow yourself to be guided through workouts with video instructions, audio cues, and text descriptions. There are 6 different workouts to choose from depending on your fitness goals and environment. Almost all of the workouts can be done anywhere, without equipment. All content is included at no additional charge and no internet connectivity needed! MIND BLOWING STUDY Doing a SINGLE MINUTE of hard exercise provides the same benefits of nearly an hour of steady aerobic exercise (published in the PLOS research journal). Also seen on CNN, Men's Fitness and USA Today, the One Minute Workout is changing how people get fit and stay in shape. WHO IS THIS FOR? 1. Busy people who don't have time to exercise. 2. Anyone who wants to get in better shape in the least amount of time. 3. People looking to break through a training plateau. 4. Athletes trying to improve performance by seconds. We understand in our "On-The-Go" society it is hard to find time to exercise. With the One Minute Workout there are NO EXCUSES. We are dedicated to our mission of making the world healthier and happier. If you have suggestions please send us feedback through the Settings tab of the app. We regularly update the app at no charge. Follow us on Instagram @1minuteworkoutapp
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - Balance Art Class: Stress Relieving Coloring Book for Adults Pro - PlaneTree Family Productions

  Balance Art Class: Stress Relieving Coloring Book for Adults Pro – PlaneTree Family Productions

  $1.99
  In this coloring app you will practice Zen, you will practice patience! You can do it! Zoom in, locked on where you want to color. gently fill in the color, listen to the music, erase what you don't want or just Be outside the lines! Stimulate your brain! Coloring time is calming time!! The perfect way to relax, relieve stress and be creative. Check out our YouTube video for this app https://youtu.be/S1g2j4Bzaes Had a hard day at work? Creativity is a great relaxation tool. We invite you to relax and explore new images, patterns and colors. By engaging multiple parts of the brain, coloring allows us to focus on the lines, movements, and colors in front of us, use our imaginations, be creative, and de-stress Tension and worries fade away as you transform mandalas, flowers, oriental patterns and much more, into your own unique harmony piece of art. This is an Exclusive and ultimate coloring book experience for Adults featuring relaxing music to enhance the experience. -The only coloring app for adults where you can actually color like in real life and not just tap to paint. -The only coloring app for adults with relaxing music -The one and only coloring app for adults with "White Board" for free style creativity -26 different relaxing themes to color -10 amazing mandalas to work on your mind -35 colors and 10 additional beautiful pattern to color the original illustrations Download our NEW coloring book "Balance art class" TODAY and we promise you'll clear your mind, you'll have fun, and you might even have a pretty piece of art to frame when you're finished! This book suitable for adults and older children
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - Level+Up Bodyweight Workout

  Level+Up Bodyweight Workout, Exercise and Fitness – Adam Musial-Bright

  $0.99
  ** Level+Up will shuffle a workout for you - it never gets boring! ** Working out just got a whole lot easier! Level+Up was designed by a fitness junkie to help busy people find workouts that fit their busy schedules. It's like having a personal trainer in your pocket. No equipment needed - exercise at home and on the go! Easy to follow timed exercises and workouts target your core and major muscle groups - time to body sculpt. Beautiful stop motion animations and audio cues guide you through each exercise. As exercises get easier, take it to the next level. A log keeps track of your progress. You can share your heroic workouts on Facebook and Twitter. Feeling adventurous? Level+Up will shuffle up a workout for you! Features: - Great workout experience: beautiful stop-motion animation, audio and vibration cues guide you through each exercise's set and rest cycles. - Great bodyweight exercises to choose from: Bridge, Burpees, Crunches, Dips, Hindu Push-ups, Jumping Jacks, Lunges, Mountain Climbers, Single-leg Squats, Plank, Push-ups, Shoulder Press, Side Plank, Squats, Sumo Squat, Table Pull-ups 1, Table Pull-ups 2, Wall Sit - Workouts you will love: Quick, Fat Burner, Hotel Room (for limited space), Upper Body, Core & Back, Legs, Butt & Abs - Timed exercises: exercising against the clock makes workouts feel shorter and more effective - Choose your level: each exercise is available in 7 levels with increasing length and intensity - Exercise shuffle: need some variety in your workout? Let Level+Up pick an exercise for you! - Workout log: track your progress with the Level+Up log. - Take notes: after every exercise you can jot down a quick note. - Social media: share your workouts on Facebook and Twitter Final notes: Consult your doctor if you are unsure whether a particular exercise is good for you or if you experience pain during or following the workout.
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - Talk Again - Yael Dollberg

  Talk Again – Yael Dollberg

  $2.99
  -Talk Again is the easy to use companion to people experiencing Aphasia or surviving a stroke - helping them find and voice basic words -Talk Again contains hundreds of pictures and video clips with legend and voice titles, divided into simple item categories - Item categories include: feelings, people, food, objects & more -Talk Again enables the addition of items such as relatives - to fit the world of the specific user. -Talk Again is designed for ease-of-use and beautiful pictures.
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - ReikiPal - Taku Yamada

  ReikiPal – Taku Yamada

  $2.99
  This intuitive app will guide the reiki practitioner during the session with chimes and hands location indicators so that the practitioner can focus on healing instead of paying attention to the watch. You can customize the session by setting the session length, music volume, chime volume, and the positions to best fit the needs of each patient. ▸ Customizable session settings ▸ Set the session length ▸ Activate or deactivate hands positions ▸ Focus more on healing This app requires iOS 10 or later.
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - Relax Sounds Premium: background music for meditation & sleep zen sounds

  Relax Sounds Premium: background music for meditation & sleep zen sounds, yoga and baby – Roman Coropets

  $4.99
  Can’t sleep? In 20 minutes you will, or less. High-quality sounds for meditation and yoga. No In-App Purchases or other limitations! Ready-to-use collections of background sounds of nature for yoga, meditation or relaxation. Melodies that can help you calm down, focus on work and relax while reading. The "Avian orchestra" theme is ideal for relaxing before going to bed and for rocking babies, and "Dance of fire" creates warm atmosphere for a romantic dinner. Support the Apple Watch!
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - Wheat Belly Diet - Nic Patel

  Wheat Belly Diet – Nic Patel

  $0.99
  ** Wheat Belly Diet App Weekend Celebration Offer. Get 66% Off For this weekend. Usual rate is 2.99$. Buy your copy before this weekend! Enjoy! Includes: * Information About Wheat Belly Diet Videos! * Wheat Belly Diet Videos! * Wheat Diet Lose Weight Pain Free How To Videos! * Wheat Belly Diet Recipes How To Videos! * Wheat Free Nutrition Videos! * Healthy Wheat Free Meals, and How to make them! * About Gluten Free Diet Videos! * Wheat Free Diet Tips, to lose weight and become healthy * Get Social with Wheat Belly topics on Facebook and Twitter! Connect with real fans around the World!
  Buy from iTunesCompare
 • Health & Fitness - 21Fitday - mirsoft

  21Fitday – mirsoft

  $1.99
  21FITDAY – your way to health and success. This unique application should be everyone. You feel drained? Have you lost the joy of life? Are you irritated? There’s a way out! This new application will help you radically change your way of life. By using it, you will feel better, more energetic and confident. Unique tips on what rules you need to follow that would in order to eat right, be healthy and successful. For 21 days you will change your body, you will have more energy and strength, you'll get in perfect shape. HEALTHY NUTRITION 21 steps to success, for your health and healthy diet. Includes a detailed description of the diet and the products needed by the body every day. Special tips for lose weight or gain weight. MENTAL TRAINING 21-day mental training is a great way to preserve and strengthen your mental health and make positive changes in your life. RULES OF SUCCESS 21 tips on time management help you take control of your time, that ultimately will lead to more effectively achieve your goals WORLD EXCLUSIVE Fitday calculator - the unique calculator that will show your excess weight and specific recommendations how to transform your body into perfect shape. Fitday test - the unique test will help you assess yourself and your physical shape as well as get information on how to improve it. SPECIAL GIFT Your gift will be 21 unique healthy smoothie recipes from the World Champion himself. COMING SOON 21-day training program of world champions and authors app Maxim Slipchenko and Maria Slipchenko. These special workouts will help you lose weight and transform your body into perfect shape. This package includes: - 21 Fitday, 21 step for health life, 21 mental trainings, 21 rules of success, 21 recipes of smoothie and bonus 105 useful products for your body; - Fitday test - this unique test will help you assess yourself and your physical shape as well as get information on how to improve it; - Fitday calculator - that helps you to optimize your body and health; - 10 tips for gain weight, that will help you quickly and effectively to achieve the desired result; - 10 tips for lose weight, that will help you quickly and effectively to achieve the desired result.
  Buy from iTunesCompare